Ang contact tracing ang susi sa pagpigil ng paglaganap ng COVID-19 at nakatutulong itong protektahan ang ating mga sarili, ang ating mga pamilya at ang ating pamayanan.

Pinapabagal ng contact tracing ang pagkalat ng COVID-19

Nakatutulong ang contact tracing na maprotektahan ang ating mga sarili, ang ating pamilya at ang ating pamayaan sa mga sumusunod na paraan:

  • Pagpapaalam sa mga tao na maari silang na-expose sa COVID-19 at kailangan nilang i-monitor ang kanilang kalusugan para sa mga palatandaan at mga sintomas ng COVID-19
  • Pagtulong sa mga taong maaring na expose sa COVID-19 na magpa-test.
  • Pagpayo sa mga tao na mag-self-isolate kung sila ay may COVID-19 o mag-self-quarantine kung sila ay isang close contact.

Mas mabisa ang COVID-19 contact tracing kung ito ay may kaakibat na pang-araw-araw na preventive actions

Maari tayong gumaga ng mga pang-araw-araw na preventive actions upang mapabagal ang pagkalat ng COVID-19. Mapaka-importante ng mga ito hanggat wala pang mabisang gamot o vaccine para sa COVID-19.

Contact tracing QR Codes

Upang mas mapadali at maging mas masinop ang pag-iwan ng inyong contact details sa mga establisyemento sa ating bayan, ang Pamahalaang Bayan ay gumawa ng contact tracing solution na gumagamit ng QR codes.

Para sa mga indibidwal

I-scan lamang ang mga QR codes gamit ang inyong mobile device at buksan ang link sa lilitaw na prompt. Ito ay magbubukas ng inyong web browser kung saan ipepresenta sa inyo ang contact tracing form para sa establisyemento o opisinang inyong pinuntahan. Ilagay ang inyong mga detalye at isumite ang form.

Paskil na may contact tracing QR code.
Isang halibawa ng paskil na may contact tracing QR code.