Illustration for Gumaca CARES: Person examining a pie chart.

Ang pagsasakatuparan ng ating hangarin ng isang tapat, bukas at mapagkalingang pamamahala sa pamamagitan ng pag-uulat ng mga progmang pinaglaanan ng pondo ng ating Pamahalaang Bayan tugon sa Pandemyang COVID-19.

Maraming Salamat po sa gabay at inspirasyon mula sa bumuo ng COVID-19 Citizen’s Budget Tracker, sa suporta ng bawat ahensya ng ating Pamahalaan, at sa kooperasyon ng bawat mamamayan.

Patuloy po tayong magtutulungan para sa kaligtasan at kapakanan ng ating bayan.

Kung may katanungan at mungkahi maaari po kayong mag-email sa helpdesk@gumaca.gov.ph

Tingnan ang detalye dito: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1L3cT6X8v0nlE-DR8naynR6RiPle911GxJ42gTDqnGO8/edit#gid=541095528