GPIO: Gumaca Public Information Office

Gumaca PIO

Pagbati mula sa GPIO! Mangyaring punan ng wasto at maayos ang bawat field. Maraming salamat po.

Ang inyong impormasyon ay aming lubos na pag-iingatan at gagamitin lamang para pagko-contact trace upang labanan ang COVID-19. Sumangguni sa aming privacy policy para sa karagdagang impormasyon.

Nagma-manage o nagmamay-ari ka ba ng negosyo o establisimyénto? Kontakin kami upang ito ay marehistro para sa contact tracing solution ng Gumaca LGU.