Town seal featuring a fort in the middle with the text “Bayan Gumaca • Opisyal na Sagisag” arranged around it.

Gumaca Municipal Hall

Ang inyong impormasyon ay aming lubos na pag-iingatan at gagamitin lamang para pagko-contact trace upang labanan ang COVID-19. Sumangguni sa aming privacy policy para sa karagdagang impormasyon.

Nagma-manage o nagmamay-ari ka ba ng negosyo o establisimyénto? Kontakin kami upang ito ay marehistro para sa contact tracing solution ng Gumaca LGU.