Maari nang mag-apply para sa business permit gamit ang Business Permits and Licensing System (eBPLS).

Go to eBPLS