Website is under construction.

Ilog ng Pipisik a foregound at ang mga gusali ng Gumaca Heritage District sa background.
Ang Muralla ng Gumaca.