Villa Padua

Ayon sa unang naninirahan dito sa Barangay, noong unang panahon ang pamayanang ito sa barangay ay tinatawag na “Kinlulubi” di umano ayon sa kanila ito raw kaya tinawag na “Kinlulubi” ay dahil napakaraming matatagpuan dito na puno ng “buli” o “buri”.

Ang dahon ng buli ay ginagawang banig, sombrero at pinagkukunan din ng tinatawag na buntal na ginagawa namang lubid na pantali sa kalabaw, baka, kabayo o anupamang mga hayop.

Noong taong 1904, ang mga pamilyang dito ang siyang unang mga naninirahan at naghomested sa baryong ito. Sila rin ang unang nagtatag ng isang pamayanan. Sila ay gumawa ng isang bahay pulongan na kung saan dito ginaganap ang mga pagpupulong-pulong sa baryo. Na ang mga namuno dito ay tinatawag noon na “Teniente del Baryo” na siyang nagpapalakad ng mga nasabing pamayanan. Na ang naging Teniente del Baryo at namumuno ay isang Gregorio de la Cruz.

Dito naglagay sila ng tinatawag na Hermanos at Hermanas na siyang katulong sa mga gawain para sa ikauunlad ng pamayanan. Na ang unang naging mga Hermana noon ay si Maxima Amon at Hermano Estaquio Leonor. Kumuha sila ng isang Imahen na kanilang inilagay sa Altar ng Bahay Pulongan. Ang nakuha nilang imahen ay si Poong Antonio De Padua.

Sa paglipas ng panahon, dumami ang mga taong dito ay naninirahan at napagkaisahan ng mga marami dito na palitan ang pangalan ng kanilang baryo “Hinlulubi” na ayon sa marami at kanilang nalaman na ang isang baryo katulad nito ay isang “Villa”, kaya ang salitang Villa ay sumunod sa Santong si San Antonio de Padua. Dahil dito ay napagkaisahang ito ay tawaging “Villa Padua”. Magmula noon ay ito na ang siyang pinasimulang katawagang “Hinlulubi”.

Sa paglipas ng panahon, nagpalit palit na ang mga dito ay namumuno tulad nina: G. Francisco Amon, Justo Licardo, Justino Oras, Iniego Empeo, Isidro Martines (1960’s), Ernesto Oro at Silvestre Dapilos (1970’s) at Juan Crusal (1986). Ang dating katawagang Teniente del Baryo ay naging Kapitan de Barangay. Si G. Angel L. Dapilos na nagmulang manungkulang bilang Ingat-Yaman ng Barangay noong taong 1982 hanggang 1987 ay nanungkulan bilang kapitan ng barangay.

Government Links

Contact Us

  • unitLocal Government of Gumaca
  • phone(042) 317-6335 | (042) 317-7591 (8:00 - 17:00)
  • maillgugumaca@ymail.com
  • map J.P. Rizal St., Brgy. Pipisik, Gumaca, Quezon (4307)

Follow Us