Villa Mendoza

Taong 1935, sa isang maliit na nayon ay may ilang pamilyang payapang naninirahan. Sina Exequel Tarasona, Entong Odono, Antonio Orenday, Fausto Estaliseda, Eufronio Capisonda, Aurelio Loreno at may iba pa. Ito ay may ilog na sa gitna na umuugnay sa malaking ilog kawayanin papuntang Pitogo.

Ang nayon na ito ay dating Sitio ng San Isidro Silangan na sa panahong iyon ang Punong Bayan ay si Kgg. Vicente Mendoza at ito ay ginawang sariling barangay. Kaya ito naging Barangay Villa Mendoza. Ang konsehal ng Distrito ay si Konsehal Ramon Sartin na siya rin ang nagdonasyon ng patron na si San Ramon Nonato, na Patron ng mga babaeng nagdadalantao na ipinagpesta tuwing ika-31 ng Agosto.

Kaya mula noon ay ganap na naging Barangay Mendoza sa pamamagitan ng mga nagsaling lahi at ng mga masisipag na namumuno dito hanggang sa kasalukuyan at patuloy na umunlad sa tulong ng ating pamahalaan, Sangguniang Bayan at gayon din ng Sangguniaang Barangay Villa Mendoza, Gumaca, Quezon.

Government Links

Contact Us

  • unitLocal Government of Gumaca
  • phone(042) 317-6335 | (042) 317-7591 (8:00 - 17:00)
  • maillgugumaca@ymail.com
  • map J.P. Rizal St., Brgy. Pipisik, Gumaca, Quezon (4307)

Follow Us