San Isidro Silangan

Noong taong 1910, ang Barrio ng San Isidro Silangan ay marami pang makapal na kagubatan, na kung tawagin ay Sitio De Akle na ang pinagkuhanan ay ang malaking kahoy na nasa gitna ng kagubatan na kilala sa tawag na “AKLE”.

Ang Mabunga ang siyang ina ng Barrio San Isidro Silangan. Noon ay nabubuo ng dalawang Sitio De Akle at Sitio Mabunga . Ang Sitio de Akle ay nahati sa dalawa na tinawag itong silangan at kanluran. Ang pangalan San Isidro ay nagmula sa isang Santo na nakita sa isang tao na naninirahan dito na ang kanyang mga katangian ay naaayos sa katangian ni San Isidro de Labrador ang kinikilalang bilang kanilang patron.

Noong taong 1910, karamihan sa mga mamamayan ng tatlong Sitio ay mga nagkailanganin o naghohomested at karaniwang pasasaka o pagtatanim ang kanilang ikinabubuhay.

Una sa lahat ay malayo na ang lugar na pinaninirahan at sa mga pagpupulong karamihan ay hindi nakakadalo sa dahilang may mga lugar na hindi nila marinig at hindi nakararating ang tunog ng tambuli na ginagamit bilang senyales ng mga pagpupulong noon. Kung kaya’t napagkasunduan sa pamamagitan ni Teniente Isaias Barretto at Engkargado Martial Barretto na kanilang pamunuan ang dalawang San Isidro. Napunta ang San Isidro Silangan kay Engkargado Martial Barretto at kay Teniente Isaias Barretto naman napunta ang San Isidro Kanluran. Sa pamamagitan ni Engkargado Martial Barretto napagkasunguan nila na magdaos ng kung tawagin ay “NOVENA” sa pagsang-ayon sa mga nakararaming taong taga Silangan San Isidro na hindi humingi ng permiso kay Tiniente Isaias Barretto na ikinagulat ng mga taga Kanlurang San Isidro. Dito nagsimulang humihiwalay ang Silangang San Isidro sa Kanlurang San Isidro ngunit ang Mabunga ay nanatiling buo.

Mayroong mga panunungkulan sa munisipyo noon na taga Silangan San Isidro na sila ang kumilala sa baryo. Sina G. Eriberto Caparros-Pangulo; G. Pampilo David –Pangalawang Pangulo ;Valerio Barretto –Konsehal ng Distrito Tañafranca ; Marcelo Omal ,Ramon Villa Rosa, R. Alpuerto ,Pedro Calma , Jose Tañada at Gaudencio Villanera.

Taong 1928 ng makilalang Barrio ang San Isidro Silangan, kasabay gawin ng malaking bahay ni Konsehal Marcelo Omal. Ang bahay na yaon ay napakahalaga sa mga taong Barrio, sapagkat dito dinaraos ang mga mahahalagang kasayahan sa Barrio.

Ang unang halalan para sa Teniente Del Barrio ay isinagawa noong ika-13 ng Setyembre 1929 upang maisagawa ang ikauunlad ng Barrio at noon ay pangunahing inayos at inasikaso ang daan sa Barrio patungo sa bayan at mga karatig baryo.

Government Links

Contact Us

  • unitLocal Government of Gumaca
  • phone(042) 317-6335 | (042) 317-7591 (8:00 - 17:00)
  • maillgugumaca@ymail.com
  • map J.P. Rizal St., Brgy. Pipisik, Gumaca, Quezon (4307)

Follow Us