San Diego Bukid

Noong unang panahon, ayon sa mga matatanda ay dito sa nayong ito ay may nakatira na isang lalaki na ang pangalan ay Diego. At dahil sa kasipagan ay nawili siyang magbugta o magbungkal ng mga lupain katulad ng paghohomested. At dahil sa kasipagan na ipinakita niya sa kanayon ay pinagkaisahan siyang mamuno sa nayon na ito bilang isang Tenyente del Barrio.

Dahil sa nalibang siya sa mga gawaing pang nayon ay hindi alintana niya ang pansariling kaligayahan. Paglipas ng mga panahon, namatay siyang nagsosolo sa buhay. Buhat noon ay ang ipinangalan sa nayong ito ay San Diego Bukid na hango sa pangalan ni Diego na isang magbubukid.

Ang tanging hanap buhay pa rin ng mga taga rito ay ang magbukid, ang pagtatanim ng palay, ang paglulukad. Gayondin ang pag-aalaga ng mga hayop.

Sa kasalukuyan ang Punong Barangay dito ay si Kgg. Norma C. Magpantay (2010-2013).

Government Links

Contact Us

  • unitLocal Government of Gumaca
  • phone(042) 317-6335 | (042) 317-7591 (8:00 - 17:00)
  • maillgugumaca@ymail.com
  • map J.P. Rizal St., Brgy. Pipisik, Gumaca, Quezon (4307)

Follow Us