Rosario

Noong unang panahon ay maraming mangingisda sa pook na ito at ito ang hanapbuhay ng mga tao sa panahon na maliit ang tubig sa dagat at ito ay tinatawag na mandadala. Ito ay isang maliit sa lambat na inihahagis upang makulong at mahuli ang mga isda. Ito ang naging simula kung bakit sa tinagal-tagal ng panahon ay tinawag itong Mandalasan. Sa patuloy na pag-usad at pagtakbo ng panahon, ito ay naging Rosario sa dahilang ang Patron ng Mandalasan ay Nuestro Señora del Rosario kung kaya ito tinawag na Barangay Rosario. Na noong mga panahong iyon, ang pangunahing hanap-buhay ng mga tao ay pagkokopra o paglulukad, pangingisda at paghahalaman ng mga gulay, pagtatanim ng kamote, mais at kamoteng kahoy at iba pang pagkaing bukid.

Ang Barangay Rosario ay binubuo ng limang Purok. Ito ay ang Purok Abuyog na dito nagsimula at nagbuhat ang mga reformado na naunang namuno noon; Ang Purok Estranghero na dito’y maraming dayuhan ang nakipanirahan kaya tinawag na Estranghero; Ang purok Standard, na dito nagtayo ng Standard o gawaan ng desicated coconut; Ang Purok Natividad sa dahilang dito itinayo ang rebulto ni Gen. Natividad, ang bayani ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig; at ang panghuli ay ang Purok Hospital dahil dito ipinatayo ang pagamutan o District hospital. Nakatayo rin ditto ang RAKKK prophet Medical Center Inc.

Marami ring unang tao ang namuno sa Brgy. Rosario na tawag noon ay Kabesa de Barangay at hindi naglaon ay tinawag itong Tinyente del Barrio. Ang mga pangalan ng mga taong ito ay ang mga sumusunod: Benigno Quincena, Domingo Clomera, Isidro Basco, Hermogenes Clarita, Macario Hernandez, Benjamin Layman, Generoso Bacala, Victoriano Vedaso, Democrito Villarosa, Avelino Canela, Alpio Cabarrubias, Bailon Ayangco, Julie Parco at Joel Jordan Magno.
Ang kasaysayang ito ay sinikap na malikom ng kalihim ng barangay Ariano M. Damiroz at ng Punong Barangay Bailon Ayangco.

Government Links

Contact Us

  • unitLocal Government of Gumaca
  • phone(042) 317-6335 | (042) 317-7591 (8:00 - 17:00)
  • maillgugumaca@ymail.com
  • map J.P. Rizal St., Brgy. Pipisik, Gumaca, Quezon (4307)

Follow Us