M.H. del Pilar

Ayon sa matatandang na ninirahan sa barangay na kung tawagin sa kasalukuyan ay Barangay Del Pilar ay ipinanganak ito buhat sa Brgy. Villa Victoria at Brgy.Batong Dalig na kung daan ang malaking bahagi ng barangay na ito ay dating nasakupan ng  Brgy. Villa Victoria. Ayon pa sa kanila ang malaking bahaging ito ay isang soma porestal na una ng binungkal nina Benedicto lubrian, George Guban o Pordales, Gregorio pasco at Esteban Albe. Nagdaan pa ang ilang panahon at dumami na ang nagbubungkal sa sonang ito.

Noong  panahong yon ang Tenyente Del Baryo ng Baryo Brgy. Villa Victoria at walang iba kundi si Benedicto Carvelo. Kung siya ay nag papatawag ng pulong ay madalang ang nakararating dahil sa kalayuan ng pinagdarausan ng pag pupulong. Ang hudyat para sa isang pagpupulong  ay ang paghihip ng malakas sa tambuli at kung sa dalawang beses niyang paghihip ng tambuli at wala pa rin dumating ay siya mismo ang nagpupunta sa bawat bahay upang sa tapat ng kani kanilang bahay ay hipan ng malakas ang tambuli at s aka tinatanong kung naririnig nila ang patawag na iyon. Bukod pa rito ay hindi rin nila nagugustohan ang pamamalakad dahil sa kakapusan ng pinag-aralan ng mga nasasakupan. Dahil sa ganitong kadahilanan ay nagkaisang nagsipagaklas ang mga taong barangay na nakatira sa malayo sa hurisdiksyon ng Barangay Villa Victoria sa pamumuno ni Julian Pabe, Esteban Marasigan at Leoncio Marasigan, kasama sina Agustin alamag, Juancho Aguilar, Demetrio Manila, Greoge Guban, Benedicto Lubian, Imo Pardales, Juanito Avelis, Gregorio Pasco, Esteban Alba, Severino Anda, Sisto Gasa at Sabas Almeda.

Humigit kumulang ay nagtatapos ang taong 1932 ng sila ay magpetisyon at magmungkahi sa mga kagawad ng bayan na sila  ay nagbubukod. Nabubukas naman ang taong 1933 ng pagtibayin sa pamahalaang bayan ang kanilang petisyon sa pamumuno ni Francisco Omana. Siya rin ang nagbigay ng pangalan ng Barangay na hinango siya sa mga namayapang bayani na si Marcelo H. del Pilar. Kung kayat tinawag niya itong Brgy. M.H. Del Pilar. Siya na naniniwala na ang ginawang pag-aaklas ng mga taong naninindigan para magkaroon ng sariling Barangay ay isang kabayanihan

Bagamat bago pa dumating ang mga hapon ay ganap na matatag ang Barangay Subalit nakapagpatayo lamang ito ng sariling Bahay pulungan sa panahong  ang namumuno ay si Benedicto Lubian. Ang kapistahan ng Barangay na idinadaos tuwing  sasapit ang ika-20 ng Mayo ay napagtibay naman sa pamumuno ng namayapang si kapitan Hilarion Manila. At dito ay nagsimula ang kasaysayan ng Brgy. M.H. Del Pilar

Government Links

Contact Us

  • unitLocal Government of Gumaca
  • phone(042) 317-6335 | (042) 317-7591 (8:00 - 17:00)
  • maillgugumaca@ymail.com
  • map J.P. Rizal St., Brgy. Pipisik, Gumaca, Quezon (4307)

Follow Us