Malabtog

[cropcap]Ang Barangay Malabtog ay itinatag noong 1934 na ang President Municipal ng Gumaca ay si Ginoong Vicente Mendoza at ang Pilipinas ay nasa ilalim ng pamahalaang Amerikano.[/dropcap]

Ang Barangay na ito ay dating Sitio ng Barangay Labnig Gumaca, Quezon ngunit ang Malabtog ay isang bayan-bayanan ng panahon iyon na marami ang naninirahan dito, simula sa kapatagan hanggang sa Citio Limbon-Limbon, na kung saan ay matatagpuan ang pinakamataas na talon ng tubig o tinatawag na Busay. Ang Malabtog ay may kabuuang lupang sakop na mahigit sa 682 Ektarya at ang pangunahing ikinabubuhay ng mga mamamayan dito ay ang pagkakaliblib o pagkokopra at pagtutubigan.

Dahil dito ang pagmamalasakit ng ilang tagarito sa pamumuno ni Ginoong Eugenio Clomera ay naging isang ganap na Barangay Malabtog, na si Ginoong Eugenio Clomera ang siyang naging kaunaunahang Tenyente del Barrio.

Ang pangalang Malabtog ay hango sa kasaysayan ng isang dalagang Ita na mahusay tumugtog ng Guitara, na ang pangalan ay “Mala”. Ang dalagang ito ay hinangaan at napamahal sa tagarito. Tuwing mag kakaroon ng kasaysayan ay kinukumbida o inaanyayahan itong si Mala upang tumugtog. Dahil si Mala ay napamahal sa mga tagarito kaya tuwing hihilingan na tumugtog ay ang sabi MALA-LOVE-TOG-TOG na sa pinakamaikling salita ay ginawang Malabtog. Hanggang sa maging Barangay ang Citiong ito ay ginamit na ang kasaysayan ng dalagang Ita na si MALA at ito’y tinatawag na Malabtog. At palibhasa ang mga mamamayan dito ay mababait at nagkakaisa ang pinili nilang Patron ayon sa salaysay nina Ginoong Francisco Luna at Ginoong Carlos Manalo ay ang “Corazon de Jesus” Ito’y ipinagdiriwang tuwing ika-16 ng Hunyo.

Government Links

Contact Us

  • unitLocal Government of Gumaca
  • phone(042) 317-6335 | (042) 317-7591 (8:00 - 17:00)
  • maillgugumaca@ymail.com
  • map J.P. Rizal St., Brgy. Pipisik, Gumaca, Quezon (4307)

Follow Us