Lagyo

Noong unang panahon mahigit sangdaang taon ang nakalilipas ay may isang pook na pinagkakatakutan. Sa pook na ito ilan lang ang naninirahan dahilan di umano ang karagatan dito ay pinaninirahan ng mga pating o Lagyo o mga hayop-dagat na naninila ng mga tao na siyang dahilan upang pagkakatakutan at iwasan ng mga tao na panirahan sa nasabing pook.Isang araw ay nagulat ang mga taga rito ng sa pagkati ng tubig sa karagatan sakop ng pook na iyon ay may natagpuan sa magkahiwalay na dalampasigan ng pook na iyon ay dalawang pating o Lagyo, isang malaki at isang maliit. Patay ng matagpuan ang mga iyon, nagkagulo, unahan sa pagtingin sa mga pating o Lagyo ang mga tao.

Habang nagaganap iyon ay isang dayuhan na nagawi sa nasabing pook at nagtanong sa isang naninirahan doon kung ano ang ngalan ng pook. Sa hindi malamang dahilan kung naunawaan o sa kagulatan din na may malaking Lagyo o pating na natagpuan sa kanilang pook ay walang naisagot ang tinanong kung hindi Lagyo. Dahil dito naikalat ng nagtanong na dayuhan na Lagyo ang ngalan ng pook at buhat noon ay Lagyo ang ngalan ng Pook, na kung saan ang kinatagpuan ng maliit na pating o Lagyo ay tinawag o binansagang “Munting Lagyo”.

Government Links

Contact Us

  • unitLocal Government of Gumaca
  • phone(042) 317-6335 | (042) 317-7591 (8:00 - 17:00)
  • maillgugumaca@ymail.com
  • map J.P. Rizal St., Brgy. Pipisik, Gumaca, Quezon (4307)

Follow Us