Inagbuhan Ilaya

Noong taong 1901 ang inagbuhan Ilaya ay malawak pa ang nasasakupan ng lupain. Ang namumuno dito ay si G.Feliciano Alva. Ang  kalahati  nito (dakong ilaya) ay kagubatan pa at wala pang nagmamay-ari. Sa kanya lumapit ang gustong magkaroon ng lupa at gustong magkaingin.

Sa isang pagtitipon nagkaroon ng di pagkakaunawaan si G.Feliciano Alva at G. Potenciano Verdan. Ayaw ipasakop ni G. Feliciano Alva at simula noon ang dakong ibaba ay napapunta ka G. Potenciano Verdan at naiwan kay G.Feliciano Alva ang ilaya

Buhat noon ay nahati sa dalawa ang lupaning Inagbuhan (ang parting ibaba ay tinawag na Villa Arcaya)

Ang pangalang inagbuhan Ilaya ay hinango sa “NAG-AGAWAN BUHAT” noong hindi magkaunawaan tungkol sa lupain ang dalawang namumuno dito. Kaya naman nadagdagan ng Ilaya pasagkat may kalayuaan ito.

Government Links

Contact Us

  • unitLocal Government of Gumaca
  • phone(042) 317-6335 | (042) 317-7591 (8:00 - 17:00)
  • maillgugumaca@ymail.com
  • map J.P. Rizal St., Brgy. Pipisik, Gumaca, Quezon (4307)

Follow Us