Butaguin

Walang nasasaad ng tunay na petsa kng kalian itinatag ang Barrio Butaguin Subalit may mga nag sasabing na noong unang panahon ay may mag-asawa na naninirahan sa baryong ito. Sila ay napakasipag na tao. Walang oras sa maghapon na hindi sila nagtatanim ng ibat ibang uri ng halaman gulat at punong kahoy na tangi nilang ikinabubuhay , subalit sa kabila ng kasipagan nila, sila ay hindi nakapag ani ng mga bunga ng kanilang mga pinaghirapan sa araw-araw dahilan sa mga halaman na kanilang itinatanim ay palagi na lamang pinuperwisyo o sinisira ng mga baboyrano na napakarami sa baryong ito.

Isang araw may dumating na isang mamimiling intsik sa kanilang bahay upang bumili ng mga gulay at mais, subalit sa kasamaang palad ay wala siyang nabiloing anumang  produckto.  Malungkot siyang  lubha dahil sa hindi niya inaasahan na uuwi siyang walang dalang  kalakal sinabi sakanya ng mag-asawa na  nang magdaang gabi ay nilusob na naman ng mga baboyramo ang kanilang halaman. Alam niya kung gaano kasipag ang mag-asawa na kilalang matiyaga sa paglilinang.

Government Links

Contact Us

  • unitLocal Government of Gumaca
  • phone(042) 317-6335 | (042) 317-7591 (8:00 - 17:00)
  • maillgugumaca@ymail.com
  • map J.P. Rizal St., Brgy. Pipisik, Gumaca, Quezon (4307)

Follow Us