Buensuceso

Maraming salamat sa isang matanda na nagbigay liwanag kung paanong naging Buensuceso ang Barangay na ito.

Sangayon sa matandang ito. Noong unang panahon, kapag ikawa ay nasa loob ng bayan, at ikaw at lumabas na papuntang Lopez. Ikaw ay nasa lagyo na, dahil sa noong unang panahon yoon ay lagyo ang tawag dito. Ngunit na magkaroon ng lupang sakahan ang isang kilalalng pamilya sa baying Gumaca ay isinunod niya sa kanyang pangalan nag pangalan ng lugar na ito. Ang nasabing tao ay si Ginoong Buensuceso Tanada isa sa ninuno ng mga tanada. Na kilalang mabubuting pamilya ng Bayan ng Gumaca, kaya nagmula noon ay Buensuceso na ang tawag dito.

 Bago pa man magalayo ng kampo ang mga sundalong kastila o ang tinatawag ng mga kostable ay nagkaroon muna ng kampo ang U.S. Scout dito. Sa mga U.S. Scout sumuko ang isang pusakal na tulisang Dagat.

Paglipas ng mga taon ng 1918 nagkaroon ng kampo ang mga Kostable sa lugar na ito na ang ipinangalan ay kampo Buensuceso. Doon na nagsimilang gawing isang Barrio itong Buensuceso. Noon ay Barrio pa ang tawag. Lumipas ang mga taon at nag karoon ng  isang namuno na kung tawagin ay Tenyente del Barrio, na  ang namunong yaon ay sa Tenyente del Barrio Fortunato Austriaco noong 1937 hanggang sa taong 1958.

Nang taong 1959 ay napilitan si ginoong Gortunato Austriaco ni Tenyente del Barrio Vicente Torres, Tapos ay si  Tenyente del Barrio Teotemo Omana sinundan nan i Tenyente del Barrio David Formales.

Dumating ang taong 1972, nahalal na tenyente del barrio si Jose M. Santiago 1972 hanggang sa panunungkulan ni Tenyente del Barrio Jose Santiago ng sampung taon(10) ay maraming ipinagbago sa barrio doon ay ang dating tawag na tenyente del barrio ay ginawa ng kapitan ng Barangay. Maraming mga inilunsad na proyekto sa Barangay katulad na lang  ng pagtatayo ng Barangay Tanod. Barangay justice.Barangay Health Worker at marami pang ibang samahan. Dumating ang  Taong  1982 nagkaroon ng bagong halalan. Isang babae ang pumalit na namuno dito. Sa katauhan ni Kapitana Engenia L. Beltran ng ilan ding taon, Sumunod naman si Kapitan Carlito Caponpon, pagkatapos ni Kapitan Carlito Caponpon ay si Kapitan Victorio P. Garcia naman ang pumalit hanggang sa gumawa ang History ng Barangay na ito.

Sa ngayon ang Barangay Buensuceso ay may lawak o laking humigit kumulang isang libo at dalawang daang(1,200)Hectaria 310,1625 hectaria.

back to top

Government Links

Contact Us

  • unitLocal Government of Gumaca
  • phone(042) 317-6335 | (042) 317-7591 (8:00 - 17:00)
  • maillgugumaca@ymail.com
  • map J.P. Rizal St., Brgy. Pipisik, Gumaca, Quezon (4307)

Follow Us