Batong Dalig

Noong unang panahon sa isang malayo at liblib na lugar isang nayon na malayo sa kabihasnan na ang naninirahan ay ibat ibang klase ng tao. isa na rito ang mga ita.na ang tawag sa kanilang lugar at Bitong Dahilig sa Dahilang marami ditong ng Batong Animo pader na padahilig. Ang bundok na ito na tinatawag na Batong Dahilig noong araw ay sakop ng Gumaca, limang kilometro ang nilalakad bago marating ang kalsada o bayan. Sa paglipas ng panahon ang naninirahan ditto sa barrio Batong Dahilig ay nagkakaroon ng isang samahan na ang pinakanamumuno ay tinatawag na Tenyente del Barrio ay mga Enkargado. Sila ang namumuno o nagpapalakad sa barangay, may bahay pulungan din sila na noon ang dingding ay yari sa kawayan at ang bubong ay yarisa dahon ng niyog. Ang election o botohan di noong araw at taasan ng mga kamay kung sino ang gustong ihalal. Ang kaunaunahang nanungkulan dito bilang tenyente del barrio ay si G.Pedro Alpuerto, Marciano Escobar. Pacifico pulgar. Sa paglipas ng mga taon patuloy na dumarami ang naninirahan sa Barrio Batong Dahilig Hanggang sa ito nga ay naging Barrio Dalig. Ang tenyente del Barrio ay napalitan ng Punong Barangay ay Kaunaunahang tinawag na punong Barangay Del Barrio ay si G. Andress Bicomon, Gloria Escobar, OIC Pedro Ananca. Sa kasalukuyan ang Punong Barangay dito ay G.Ligaya B. Lungsod sa ngaun ay patuloy na ang pag-unlad ng Batong Dalig. Mayroon ng peddy road, ang dating bahay nayon na yari sa kawayan at dahon ng niyog ay napalitan na ng semento at yero. May munti na ring chapel at kuryente na dumadaloy sa barangay. Ito ang alamat ng Batong Dahilig na pagdaan ng panahon ay naging Batong Dalig. Subalit kung inyong mauunawaan pa rin ang pag ibig sabihin ay kahulugan ng Batong Dahilig isang moog na matibay di kayang tibagin o durugin kahit ilang unos na dumating katulad din ng nanungkulan ngaun ay mga naninirahan ditto patuloy ang pag-papaunlad sa barangay sa tulong n gating Gobyerno.

Government Links

Contact Us

  • unitLocal Government of Gumaca
  • phone(042) 317-6335 | (042) 317-7591 (8:00 - 17:00)
  • maillgugumaca@ymail.com
  • map J.P. Rizal St., Brgy. Pipisik, Gumaca, Quezon (4307)

Follow Us